Individueel Italiaans leren afgestemd op jouw wensen

Leer Italiaans individueel

Wij bieden ook cursussen op maat. Dit betekent dat de cursus altijd is afgestemd op jouw leerdoel, wensen en niveau.

Cursus op maat

In een intakegesprek bespreken we je persoonlijke leerdoelen en bepalen we jouw startniveau. Aan de hand hiervan gaan we het lesprogramma samenstellen. Tijdens, en aan het eind van de cursus bespreken we je voortgang. 

Aangepast aan jouw leerdoel

In de cursus werken we aan het leren en verbeteren van je taalvaardigheden. Of dit nu spreken, schrijven, lezen of luisteren is, of een combinatie  van deze vaardigheden. Jij bepaalt waar de nadruk ligt, ook voor wat betreft de spreeksituaties of onderwerpen die we behandelen. Wil je je kunnen redden bij de bakker als je op vakantie bent, of heb je zakelijke contacten in Italië en wil je telefonisch afspraken kunnen maken in het Italiaans? Wij stemmen het programma af op jouw wensen.

Individuele cursus Italiaans Den Haag Lettere priveles Italiaans

Wil je samen met je partner of vriend(in) lessen volgen? Dat kan!

Trajecten voor 2 personen:

  • Basistraject (10 x 1): 385,- p/p
  • Intensief traject (10 x 1,5): 555,- p/p
  • Full Emersion-traject (10 x 3): 1.080,- p/p

Taaltrainingen zijn vrijgesteld van btw.

Voor bedrijven/zakelijke trainingen gelden andere tarieven. Vraag gerust een offerte aan.

Methode

Wij hebben ruime ervaring opgedaan in het taalonderwijs. Op basis daarvan hebben wij onze eigen visie op taalverwerving ontwikkeld. Om een zo hoog mogelijk lesrendement te behalen, praten we tijdens de lessen bijna uitsluitend Italiaans. Uiteraard zal dit in het begin nog niet altijd gaan, maar het streven is zo snel mogelijk helemaal op het Italiaans over te gaan om zo het geleerde meteen uitgebreid in de praktijk te kunnen brengen.

Het belangrijkste deel van de les bestaat uit activiteiten als rollenspelen, vraag- en antwoordoefeningen, luisterfragmenten en driloefeningen die het leren van de taal niet alleen makkelijker, maar ook leuker maken.
Onze lessen zijn logisch opgebouwd. Als een cursist bijvoorbeeld zijn huis wil kunnen beschrijven, behandelen we eerst specifiek de woordenschat en de structuren die de cursist daarvoor nodig heeft. We beginnen met meer geleide oefeningen en werken vervolgens steeds meer toe naar het actief gebruik van de taal door de cursist in zijn eigen persoonlijke context.

Lesmateriaal

Welk lesmateriaal we gebruiken is afhankelijk van het niveau en lesdoelen. We maken gebruik van bestaande lesmethodes en  gebruiken daarnaast eigen materiaal als kaartjes, afbeeldingen en objecten dat vooral als doel heeft het actieve gebruik van de geleerde structuren te stimuleren.